Polski Związek Tenisa Stołowego Polski Związek Tenisa Stołowego
Partnerzy:
Energa
Poczta Polska
TIBHAR
Ministerstwo Sportu i Turystyki

Szkolenie dla sędziów - 2.09 Wrocław, uchwała Prezydium, zestawienie nadanych licencji okresowych sędziego

Prezydium Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego w dniu 19 czerwca 2017 roku podjęło uchwałę w sprawie organizacji egzaminów dla sędziów ubiegających się o licencję sędziego w sezonie 2017/2018.

Szkolenie dla sędziów w sezonie 2017/2018

Polski Związek Tenisa Stołowego, informuje, że zgodnie z punktem 7 Uchwały Prezydium Zarządu PZTS z dnia 19 czerwca 2017 roku (aktualizacja 26 czerwca 2017 roku) dodatkowe szkolenia dla sędziów, w których udział będzie uprawniał do:
- prowadzenia meczów ligowych ekstraklasy kobiet i LOTTO Superligi mężczyzn,
- prowadzenia w charakterze Sędziego Głównego zawodów ogólnopolskich: Mistrzostw Polski oraz zawodów z cyklu Grand Prix Polski.

W szkoleniach mogą wziąć udział:
- sędziowie spełniający kryteria zwolnienia z egzaminu dla sędziów,
- sędziowie, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu dla sędziów organizowany przez Polski Związek Tenisa Stołowego w sezonie 2017/2018.

Szkolenie:
- drugi termin: 2 września 2017 roku godz. 12:00 we Wrocławiu
  Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu
  Plac Grunwaldzki 11, budynek C-7, sala 101

Polski Związek Tenisa Stołowego nadaje sędziemu klasy międzynarodowej, państwowej, związkowej i okręgowej licencję okresową sędziego uprawniającą m.in. do prowadzenia zawodów międzynarodowych organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego, zawodów ogólnopolskich, a także meczów ekstraklasy kobiet, Superligi mężczyzn oraz 1. ligi kobiet i mężczyzn po spełnieniu następujących warunków:
- zdanie egzaminu dla sędziów organizowanego przez Polski Związek Tenisa Stołowego,
- przesłanie przez sędziego za pomocą poczty elektronicznej do Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na adres e-mailowy: pzts@pzts.pl oraz przesłanego do wiadomości właściwego wojewódzkiego związku tenisa stołowego wniosku o nadanie licencji okresowej sędziego w terminie do 31 sierpnia 2017 roku – licencja SĘDZIA (opłata 50 zł).

Wpłat za licencję okresową sędziego należy dokonywać w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury na wydzielone konto Kolegium Sędziów Polskiego Związku Tenisa Stołowego:
Polski Związek Tenisa Stołowego
ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa
nr konta: 86 1240 6175 1111 0010 3008 2576

Materiały do pobrania:

1. Uchwała nr 022/PZ/2017 Prezydium Zarządu PZTS z dnia 19 czerwca 2017 roku
2. Lista sędziów przystępujących do egzaminu dla sędziów w sezonie 2017/2018
3. Lista sędziów, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu w pierwszym terminie - AKTUALIZACJA
4. Lista sędziów przystępujących do egzaminu dla sędziów w sezonie 2017/2018 w Rzeszowie
5. Lista sędziów, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu w drugim terminie w Rzeszowie
6. Lista sędziów przystępujących do egzaminu dla sędziów w sezonie 2017/2018 w Warszawie
7. Lista sędziów, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu w trzecim terminie w Warszawie
8. Lista sędziów zgłoszonych do udziału w szkoleniu w pierwszym terminie w Warszawie
9. Lista sędziów zgłoszonych do udziału w szkoleniu drugim terminie we Wrocławiu
10. Uchwała nr 024/PZ/2017 Prezydium Zarządu PZTS z dnia 31 sierpnia 2017 roku
11. Zestawienie nadanych licencji okresowych sędziego w sezonie 2017/2018