Polski Związek Tenisa Stołowego Polski Związek Tenisa Stołowego
Partnerzy:
Poczta Polska
TIBHAR
Ministerstwo Sportu i Turystyki

Egzaminy dla sędziów - 3. termin: 20 sierpnia 2017 roku, Warszawa

Prezydium Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego w dniu 19 czerwca 2017 roku podjęło uchwałę w sprawie organizacji egzaminów dla sędziów ubiegających się o licencję sędziego w sezonie 2017/2018.

Egzaminy dla sędziów w sezonie 2017/2018

3. termin:
(dla sędziów zdających egzamin po raz pierwszy w tym sezonie
oraz dla sędziów, którzy nie zdali egzaminu w 1. lub 2. terminie):

20 sierpnia 2017 roku godz. 12:00 - Warszawa


miejsce:
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
sala nr 141 (parter)


Komisja Egzaminacyjna:
przedstawiciel Zarządu PZTS:
sędzia:

Materiały do pobrania:

1. Uchwała nr 022/PZ/2017 Prezydium Zarządu PZTS z dnia 19 czerwca 2017 roku
2. Lista sędziów przystępujących do egzaminu dla sędziów w sezonie 2017/2018
3. Lista sędziów, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu w pierwszym terminie - AKTUALIZACJA
4. Lista sędziów przystępujących do egzaminu dla sędziów w sezonie 2017/2018 w Rzeszowie
5. Lista sędziów, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu w drugim terminie w Rzeszowie
6. Lista sędziów przystępujących do egzaminu dla sędziów w sezonie 2017/2018 w Warszawie