Polski Związek Tenisa Stołowego Polski Związek Tenisa Stołowego

Zarząd i Prezydium

Skład Zarządu na kadencję 2016 - 2020

  Funkcja
Wojciech Waldowski
Prezes Zarządu
Dariusz Szumacher Wiceprezes ds. organizacyjnych
Zbigniew Leszczyński Wiceprezes ds. sportowych
Kamil Dziukiewicz Członek Zarządu / Prezydium
Piotr Anchim Członek Zarządu
Marek Zalewski Członek Zarządu
Tadeusz Nowak Członek Zarządu
Michał Napierała Członek Zarządu
Grzegorz Kielar Skarbnik
Andrzej Hrehorowicz Członek Zarządu
Sebastian Jagiełowicz Członek ZarząduSkład Zarządu na kadencję 2012 - 2016

1. Prezes: Wojciech Waldowski
2. Wiceprezes ds. sportowych: Tadeusz Czyczel
3. Wiceprezes ds. organizacyjnych: Kamil Skrzypczak
4. Skarbnik: Grzegorz Kielar
5. Członek Zarządu/Prezydium: Tadeusz Nowak
6. Członek Zarządu: Tadeusz Czułno
7. Członek Zarządu: Sebastian Jagiełowicz
8. Członek Zarządu: Eugeniusz Skibniewski

Skład Prezydium Zarządu na kadencję 2012 - 2016

1. Prezes: Wojciech Waldowski
2. Wiceprezes ds. sportowych: Tadeusz Czyczel
3. Wiceprezes ds. organizacyjnych: Kamil Skrzypczak
4. Skarbnik: Grzegorz Kielar
5. Członek Zarządu/Prezydium: Tadeusz Nowak